homo Kasper Hauser
.bestie są tylko dwie
SAMOTNOŚĆ i NIEŚWIADOMOŚĆ
nie można ich ominać ani oszukać
każda z nich tworzy i zabija
a Twoja wiara
w nadprzyrodzoną moc
i niesmiertelność
tylko obezwładnia
....każdy w swoim pudełku
jest na tyle bezpieczny
na ile ma odwagę je opuścić
a wtedy dwie bestie
zaczną z nim taniec
a muzyka będzie grała do niego
pełna fałszów i poezji
musisz spróbować
.....wyjdż z pudełka

film dedykuję mojej żonie Annie


….. beasts are only two
LONELINES & UNCONSCIOUSNESS
there is no way to avoid or cheat them
each of them creates and kills
and your belief
in supernatural power
and immorality
only disables
…….every one in his box
is so much harmless
as he has courage to leave it
and than two beasts
begin a dance with him
and music will be played for him
full of deceit and poetry
but you must try
……. to leave your box


This film I dedicate to my wife Anna


Daniel Zagórski
director,
producer,
writter,
animation,
editor,
soud design.2009HOME        ABOUT ME        NEWS        PAPER        DIGITAL        PHOTO        VIDEO        MUSIC        LINKS        CONTACT© Daniel Zagórski