Autoportrety

czerwiec 2012
Stańczyk
Dziadowskie granie
Portret z miechem
Daniłło Feliksowich Stańczykowski
Stara kobieta wysiaduje
Zegarmistrz Swiatła
Niejako macie rację


HOME        ABOUT ME        NEWS        PAPER        DIGITAL        PHOTO        VIDEO        MUSIC        LINKS        CONTACT© Daniel Zagórski